Teambuilding s duchom komunity

Publikované 3. 5. 2010

Organizátori každoročnej World Event Management konferencie mali za cieľ usporiadať event, ktorý bude v súlade s BS8901. BS8901 Sustainability v eventovom manažmente je nový štandard, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre eventový priemysel s cieľom pomôcť spoločnostiam fungovať udržateľným spôsobom.

Delegáti boli pozvaní, aby na event doniesli ich dobre zachované oblečenie. Počas dňa potom za pomoci unikátneho matrixu tímy pracovali na umiestnení ich darovaného oblečenia na predurčené plochy tak, aby vytvorili obrovskú verziu ich loga.

Požiadavkou pre organizácie zúčastňujúce sa BS8901 je, aby pochopili a identifikovali efekty, ktoré ich aktivity majú na tieto požiadavky udržateľnosti, a zároveň zaistili, že existujú merania na minimalizovanie vplyvu organizácie. Rags to Riches bol aspektom eventu, ktorý skutočne dosiahol tento cieľ.

Príbehy klientov

Všetky prípadové štúdie