Co-op sa zameral na ich kultúru, víziu & hodnoty

Publikované 9. 8. 2014

Formát

Formátom roadshow bol jednodňový program a ranná agenda zameraná na kľúčové firemné správy a popoludňajší formát obsahoval teambuildingový event, ktorý zdôraznil networking, efektívnu komunikáciu, zdieľanie informácií, kontribúciu a kolaboráciu pre dosiahnutie spoločného cieľa. Zvolený teambuildingový event bol The Big Picture, a pracujúc so špecifickým cieľom klienta, naši umelci vytvorili šesť obrazov na mieru s presnosťou a kreativitou v štýle rôznych umelcov, pričom používali témy na zobrazenie kľúčových posolstiev, obrazov a značky klienta. Počas obdobia od marca do septembra sa 8000 ľudí zúčastnilo na tomto jednodňovom programe, ktorý prebiehal 4 dni v týždni s počtom delegátov 80 až 100 ľudí na každom evente.

Q&A

(Všetky otázky zodpovedané od Co-op)

Pôvodná inštruktáž – čo boli vaše požiadavky a ciele?

Cieľom podujatia bolo spustenie novej Co-operative značky a angažovať 8000 spolupracovníkov do porozumenia úlohy, ktorú zohrávajú pri uvedení značky do života. Tento event bol navrhnutý ako zážitkový a musel spojiť kľúčové posolstvá v aktivite, ktorá kombinuje tímovú prácu, spoluprácu a networking. Táto aktivita bola úspešne prispôsobená tak, aby vyhovovala širšiemu angažmánu zamestnancov.

Pre koho bol event?

Pre všetkých 8000 kolegov naprieč všetkými oblasťami biznisu od tímu seniorov až po zamestnancov na prednej línii.

Aké boli dôvodyvýberu práve The Big Picture?

Tímová práca, networking a vizualizácia hlavného posolstva dňa. Táto aktivita kombinovala všetky naše požiadavky a pasovala k téme povzbudivých aktivít.

Museli sme zaistiť aby bolo vybavenie pre event buď organické alebo fair-trade alebo oboje! To znamenalo použitie biologicky rozložiteľných farieb a nádob, organických bavlnených tričiek pre každého delegáta počas eventu, znovu použiteľné pokrývky stolov, farby dodane v recyklovateľných fľašiach a recyklovateľné smetné koše a oblečenie.

Ako reagovali delegáti – prijali výzvu?

Áno všetci to prijali, aj tí skeptickí!! Niektorí boli najprv na pochybách pri myšlienke na činnosť, ktorú vnímali ako maľovanie podľa čísel, ale akonáhle sa ponorili do aktivity, delegáti cítili, že skutočne priniesli tento event k životu a poskytli nám vynikajúci feedback.

Ako hodnotíte vašu návratnosť investície? Aké boli výsledky počas nadchádzajúcich dní a týždňov?

Výsledok dňa bol vždy naozaj pozitívny, s vynikajúcou spätnou väzbou, či už verbálne alebo písomne. V tomto štádiu je ťažké merať návratnosť investícií z eventov, pretože stále prebiehajú, ale povedal by som, že táto aktivita stojí za investíciu.

Všetky prípadové štúdie