Curoil prijal Big Picture zmýšľanie

Publikované 28. 6. 2014

200 zamestnancov Curoil, jednej z najcennejších spoločnosti v Curacau, sa vydalo na cestu preskúmania ich hodnôt a kultúry. Organizované partnerom Catalyst Global v Curacau, D&I Business Services, účastníci mohli skúmať jadro hlavných hodnôt Curoil v teambuildingovej aktivite, The Big Picture a skvelo sa pri tom zabaviť! V The Big Picture je posilnený význam tímovej práce, kooperácie a komunikácie prostredníctvom procesu maľovania umeleckého veľdiela so skutočne nevídanými rozmermi. Zlatý klinec The Big Picture je jeho odhalenie na konci, kedy je po debrífingu toto veľdielo po prvý krát odhalené pre účastníkov.

Príbehy klientov

Všetky prípadové štúdie