IFM Leaders Conference

Publikované 28. 5. 2014

Traders Hotel v prístave Puteri v Johore bol miestom konania konferencie lídrov IFM 100. S cieľom vytvoriť jednotu a vizuálnu identitu pre konferenciu, sa 120 účastníkov z Jones Lang Lasalle zúčastnilo spoločnej teambuildingovej aktivity, The Big Picture, zorganizovanej Catalyst Global partnerom v Malajzii, Asia Ability.

Čo sa dialo počas dňa?

Aby sa veci rozhýbali po obede v prvý deň konferencie vedúcich predstaviteľov IFM, 120 predstaviteľov Jones Lang Lasalle bolo informovaní o realizácii, priebehu, cieľoch a pravidlách teambuildingovej aktivity The Big Picture od partnera Catalyst Global v Malajzii, Asia Ability..

Skupina bola rozdelená do 6 tímov. Vybavení plátnami a návodmi na maľovanie si obliekli svoje kombinézy, pripravení začať s ich maľbami. Predtým, ako mohli začať, sa tímy zúčastnili na pretekoch a sériách kvízov, aby vyhrali štetce a farby pre ich úlohu. Čoskoro si uvedomili, že musia spolupracovať so susednými tímami, aby sa plátna spojili do konečného kohézneho veľkého obrazu. Rýchlo porozumeli významu spolupráce s ostatnými skupinami a čoskoro miestnosť bzučala pohybom a životom, kedy účastníci chodili okolo, pýtajúc si rôzne farby a prispôsobovali svoje plátno ostatným skupinám.

Veľké odhalenie

Kým si účastníci dožičili krátku prestávku, v oddelenej miestnosti boli plátna potajme prepojené organizátormi z Asia Ability a pripravené na finálne odhalenie. Účastníci sa s nadšením zhromaždili, túžiac vidieť výsledky ich tvrdej práce. Po krátkom odpočítavaní bol veľký obraz odhalený s ohromujúcim potleskom a úžasom. Všetkých 36 plátien bolo spojených, aby vytvorili obrovský obraz a účastníci uvideli, ako ich vlastné plátno prispelo k The Big Picture. Po oficiálnom ukončení aktivity sa účastníci naďalej zdržiavali pred ich spoločným veľkým obrazom, reflektujúc event a oceňujúc úspech spoločného úsilia.

Skutočné výsledky

Účasťou na The Big Picture sa delegáti uvedomili dôležitost koordinácie a komunikácie nielen v rámci vlastného tímu, ale aj naprieč oddeleniami a skupinami. Táto aktivita taktiež vyzdvihla dôležitosť toho, nielen robiť svoju vlastnú časť dobre, ale aj zabezpečiť konzistenciu a zosúladenie s ostatnými skupinami, ktoré majú rovnaký cieľ.

Všetky prípadové štúdie