Tunivisions Group kombinuje biznis s potešením

Publikované 2. 12. 2019

V piatok 8. marca 2019 sa zamestnanci z Tunivisions Media Group zúčastnili na korporátnej VR teambuildingovej aktivite, The Infinite Loop. Tunivisions Group je mediálna spoločnosť, založená v roku 1997. Sú tvorcami Tunivisions.net, tuniského online časopisu, ktorý sa venuje správam a sociálnym problémom. Je to najväčšia francúzsky hovoriaca webová platforma v Tunisku.

R team building The infinite loop tunivisions

VR aktivita bola navrhnutá tak, aby bola príležitosťou pre zlepšenie soft - skills (tzv. mäkkých zručností) a vytváranie tímových väzieb. Účastníci boli rozdelení do tímov a zúčastnili sa priateľskej súťaže, aby zachránili fiktívnu osobnosť, ktorá je zaseknutá vo virtuálnom svete.

R team building The infinite loop tunivisions

Každému tímu boli dodané inštrukcie a VR okuliare. Členovia tímu sa striedali vo vstupe do virtuálneho sveta a oznamovali zvyšku tímu svoj vizuálny zážitok. Ostatní členovia tímu aktívne počúvali a používali informácie uvedené v inštrukciách, ktoré posúvali ďalej osobe, ktorá mala VR okuliare. Tímy, ktoré využívali rýchle a efektívne zdieľanie informácií a inovatívne riešenie problémov, dokázali nájsť optimálne riešenia a pokročiť v hre.

VR team building The infinite loop tunivisions

Na konci hry sa účastníci zapojili do zhrnutia v podobe viacbodovej prezentácie. Prezentácia načrtla metódy, ktoré si osvojili a potom ich prezentovala s optimálnym postupom. Toto dalo účastníkom čas na reflexiu a diskusiu o poznatkoch vo vzťahu k reálnym situáciám v práci.

R team building The infinite loop tunivisions

Mediálny priemysel je zväčša vzrušujúci a búrlivý. Prostredníctvom The Infinite Loop si zamestnanci Tunvisions uvedomili dôležitosť agilného myslenia a snahy o zlepšenie procesov. A tiež to, ako je zastavenie sa a reflexia kľúčovým prvkom potrebným pre plynulý chod ich podnikania.

R team building The infinite loop tunivisions

Kombinujúc obchody so zábavou, teambuildingová aktivita "The Infinite Loop" umožňuje zamestnancom zlepšiť ich pracovné schopnosti v zábavnom kontexte. Účastníci dosvedčili, že je to pre nich zaujímavejšie a pútavejšie ako bežný školiaci kurz zlepšujúci soft - skills.

Príbehy klientov

Všetky prípadové štúdie