Medzifunkčná kooperácia

Povzbuďte ľudí a tímy s rôznymi oblasťami expertízy aby pracovali na spoločnom cieli.

	cross functional cooperation

Stále viac firiem podporuje medzifunkčnú kolaboráciu a dokonca štrukturuje ich firmy okolo medzifunkčných tímov. Predtým boli funkcie organizované ako silá. Teraz, s potrebou biznisov byť agilný a robiť strategické rozhodnutia v komplexnom prostredí, sa stalo nevyhnutným aby zamestnanci komunikovali a spolupracovali, aby tak pomohli hladkej integrácii nových systémov a procesov. Okrem toho je medzifunkčná spolupráca odporúčaná ako spôsob riadenia a predchádzania konfliktov, ktoré môžu vzniknúť kvôli zmene.

Keď sa stretnú jednotlivci s rôznorodými štýlmi práce a funkciami, výsledok môže byť inovatívny a transformačný. Avšak výskumy ukazujú, že napriek pozitívnym efektom sú mnohé medzifunkčné tímy nefunkčné. Je nevyhnutné definovať jasnú hierarchiu a každý musí porozumieť pravidlám angažovanosti a komunikácie. Lídri musia jasne rozumieť rozdielom medzi kooperáciou a kolaboráciou. Kultúra zdieľania musí byť vytvorená spolu s definovaným časom na kolaboráciu, ktorá sa uskutočňuje počas plánovaných mítingov, takže sa jednotlivci naučia robiť to správne a chápu to ako normu, uvedomujúc si jej hodnotu. Povzbudzujte zdieľanie príbehov - úspechov ako aj nezdarov s transparentnosťou. Vyhýbajte sa hromadeniu informácií a vytvorte platformu na zdieľanie vedomostí, ktorá podporí dokumentáciu neformálnych a formálnych nápadov do referenčnej vedomostnej základne.

Zážitkové biznisové hry a teambuildingové aktivity so zameraním na medzifunkčnú kolaboráciu môže skvelo asistovať ako metafora pre kooperatívne pracovné praktiky. Teambuildingové cvičenia, ktoré povzbudzujú spájanie tímov a networking, môžu tiež hrať dôležitú úlohu na prelomenie sil.


Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies