Onboarding

Hladká integrácia zamestnancov do podniku skrz vytvorenie pocitu príslušnosti.

Nástup zamestnanca (Onboarding) je proces plynulého začlenenia nových zamestnancov do spoločnosti. Vývoj pocitu spolupatričnosti a budovanie sebaistoty, aby sa znížila ich nervozita, im umožní rýchlo sa učiť a stať sa produktívnym a šťastným členom tímu. Časť tohto začleňovacieho procesu zahŕňa porozumenie a prispôsobenie sa organizačnej kultúre. Čiastočne tento proces prebieha prostredníctvom série dobre zavedených začleňovacích programov a vzdelávacích a rozvojových programov.

Je dokázané, že gamifikované vzdelávacie aktivity angažujú a zvyšujú pozitívne výsledky. Aplikácie zaoberajúce sa angažovanosťou, ako napríklad Go Engage, premenili začleňovanie na zábavný proces krok za krokom počas niekoľkých týždňov, mesiacov alebo dokonca roka. Go Engage podnecuje nových zamestnancov k pochopeniu firemnej kultúry, politiky, postupov a úloh, zábavným a pútavým spôsobom. Umožňuje novému zamestnancovi klásť otázky bez obmedzení a vrátiť sa k nim znova a znova na upevnenie ich porozumenia. To pomáha novým zamestnancom rýchlo prispieť k firemným úspechom, čo naopak rozvíja ich pocit spolupatričnosti a úcty k sebe a ostatným. A čo viac, stávajú sa veľkou posilou pre všetkých zamestnancov, pretože neformálne pomáhajú pri učení nových zamestnancov.

Teambuildingové aktivity zohrávajú dôležitú úlohu v procese začleňovania. Knowing Me Knowing You a Quickfire napríklad podporujú networking a nie sú len skvelými nástrojmi na integráciu nových zamestnancov ale tiež zohrávajú úlohu pri budovaní a vytváraní vzťahov medzi celým tímom. Vďaka zábavnej, neformálnej zdieľanej skúsenosti jednotlivci vytvárajú pozitívny postoj voči svojim kolegom, čo zvyšuje pracovné šťastie a celkovú produktivitu. Rozvíjanie pocitu spolupatričnosti a lojality si vyžaduje čas, ale starostlivo navrhnutý proces začleňovania, ktorý zahŕňa nielen nového zamestnanca, ale aj celý tím, vytvára základ pre trvalý úspech.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami