Team Wellbeing

Zábavná tímová aktivita zameraná na zdravie a wellness

1 - 2 hodiny
Vnútri aj vonku
Spolupráca
8 - Neobmedzený

Popis

Team Wellbeing je kolaboratívna aktivita na budovanie tímu, kde sa účastníci povzbudzujú k premýšľaniu o svojej úlohe v tíme počas hry, a následne v pracovnom prostredí. Tímy sa zapájajú do rôznych fyzických, duševných a tvorivých aktivít poskytovaných prostredníctvom tímového tabletu, pričom každý sa zameriava na malé každodenné činnosti a správanie. Team Wellbeing prebieha v troch fázach. V prvej fáze si účastníci uvedomia, že ich činy ovplyvňujú pohodu ostatných v tíme. Počas druhej fázy sa účastníci rozhodnú, aké kroky podniknú, aby pozitívne ovplyvnili kolektívnu pohodu. V tretej fáze si uvedomujú potrebu neustáleho konania na rozvoj konzistentného správania. Tímy navrhnú plán s konkrétnymi akciami a časovými rámcami pre trvalé blaho všetkých a zapíšu ich do Stromu pohody. Strom pohody môže byť zavesený v kancelárii ako pripomienka ich záväzku k blahobytu a spúšťač prebiehajúcej akcie.

Očakávané výsledky

Team Wellbeing rozvíja zručnosti, akčný plán a záväzok k blahu tímu. Hra je zameraná na primárne faktory spojené s pohodou.

Zmysluplná komunikácia – stimulujúca komunikácia, v ktorej ľudia venujú pozornosť tomu, ako hovoria, a pôsobia na ostatných a na seba, aby dosiahli požadované výsledky.

Vitalita a sila – fyzické zdravie je psychické a emocionálne zdravie.

Radosť a kreativita – kreativita, herný prístup a šťastie v práci preukázateľne zvyšujú produktivitu tímu.

Spojenie s prírodou znižuje stres, znižuje choroby a zvyšuje produktivitu.

Požiadajte o ponuku