Misia, vízia & hodnoty

Misia, vízia a hodnoty sú strategický základ spoločnosti a vyjadrujú jej zmysel.

mission vision values

Misia, vízia & hodnoty sú strategickým základom organizácie. Misia je vyhlásenie, ktoré definuje ciele a hodnoty organizácie. Jednoducho oznamuje účel existencie podniku zamestnancom, zákazníkom a kľúčovým stakeholderom. Vyjadrenie vízie smeruje k vymedzeniu ašpirácií organizácie. Stanovuje smer, uvádza problémy, ktoré sa podnik snaží riešiť, a riadi transformačné iniciatívy.

Vyhlásenie o hodnotách definuje hlavné zásady firmy. Ide o vyhlásenie zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán o súbore presvedčení spoločnosti, ktoré ovplyvňujú ich správanie a postoje. Hodnoty sú trvalé. Hodnoty sú vášnivé, ich jazyk emotívny. Hodnoty sú často podporované etickým kódexom a / alebo kódexom správania, ktoré podrobne opisujú ich uplatňovanie v praxi.

Efektívne vyhlásenia o hodnotách sú založené na zamestnancoch. Zapojenie pracovníkov do procesu vytvárania hodnôt zaručuje ich prijatie. Správanie lídrov je tiež dôležité pre šírenie a udržiavanie hodnôt vo firme.

Teambuildingové aktivity sú vynikajúcim spôsobom na preskúmanie hodnôt spoločnosti, či už ich definujete po prvýkrát, kontrolujete ich alebo ich oznamujete zamestnancom.

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies