Firemná kultúra

Misia, vízia a hodnoty sú strategický základ spoločnosti a vyjadrujú jej zmysel.

Misia, vízia & hodnoty sú strategickým základom organizácie. Misia je vyhlásenie, ktoré definuje ciele a hodnoty organizácie. Jednoducho oznamuje účel existencie podniku zamestnancom, zákazníkom a kľúčovým stakeholderom. Vyjadrenie vízie smeruje k vymedzeniu ašpirácií organizácie. Stanovuje smer, uvádza problémy, ktoré sa podnik snaží riešiť, a riadi transformačné iniciatívy.

Vyhlásenie o hodnotách definuje hlavné zásady firmy. Ide o vyhlásenie zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán o súbore presvedčení spoločnosti, ktoré ovplyvňujú ich správanie a postoje. Hodnoty sú trvalé. Hodnoty sú vášnivé, ich jazyk emotívny. Hodnoty sú často podporované etickým kódexom a / alebo kódexom správania, ktoré podrobne opisujú ich uplatňovanie v praxi.

Efektívne vyhlásenia o hodnotách sú založené na zamestnancoch. Zapojenie pracovníkov do procesu vytvárania hodnôt zaručuje ich prijatie. Správanie lídrov je tiež dôležité pre šírenie a udržiavanie hodnôt vo firme.

Teambuildingové aktivity sú vynikajúcim spôsobom na preskúmanie hodnôt spoločnosti, či už ich definujete po prvýkrát, kontrolujete ich alebo ich oznamujete zamestnancom.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies