Corporate Bodybuilding

Tímy vytvoria logo spoločnosti za pomoci ich tiel.

30 minút - 1 hodina
Vonku
Spolupráca
20 - Neobmedzený

Popis

Účastníci si oblečú vybrané farbené oblečenie. Je im vysvetlená ich pozícia, môže to byť časť písmena či obrazu. Každý účastník sa pohne do správnej polohy, kedy drone vzlietne ponad nich a zachytí vytvorené logo spoločnosti, obraz či posolstvo.

Očakávané výsledky

Ľudia sú hlavnou tvárou každej spoločnosti. Každý jedinec hrá dôležitú úlohu v tom, ako organizácia funguje, ako je vnímaná okolím a ako veľmi úspešná nakoniec bude. Prostredníctvom Corporate Bodybuild si jednotlivci pripomínajú, aké dôležité je ich pôsobenie v rámci väčšieho obrazu štruktúry danej spoločnosti.

Súvisiaca referencia

Unikátny spôsob akým táto aktivita prebiehala bol skvelým prekvapením. Každý sa zapojil a výsledok bol fantastický. Naši ľudia ako naše logo. Znova ďakujem, vysoko odporúčam túto teambuildingovú aktivitu.

Immunex Corporation

Požiadajte o ponuku