Knowing Me Knowing You - Work Styles

Porozumenie a ocenenie vlastného ako aj iných pracovných štýlov.

1 - 2 hodiny
Vnútri aj vonku
Spolupráca
12 - Neobmedzený

Popis

Work Styles sa začína tým, že účastníci premýšľajú o ich vlastnom pracovnom štýle a zapíšu si ich preferencie v rámci niekoľkých tém. Potom je čas na networking a účastníci sa navzájom spoznávajú a skúmajú aké sú pracovné štýly ostatných v porovnaní s ich vlastným. Cieľom hry je nájsť čo najviac zhôd. Tímy potom vytvoria skupiny na základe podobných pracovných štýlov.

Skupiny diskutujú a definujú ich preferovaný pracovný štýl. Potom sa zúčastnia skupinovej aktivity a skupiny sú novo vytvorené tak, aby obsahovali čo najviac rôznych pracovných štýlov. Zopakujú si podobnú aktivitu. Nakoniec moderátor vedie skupinovú diskusiu o výhodách tímov s rozličnými pracovnými štýlmi ako aj o tom, že takéto zoskupenie môže byť neefektívne ak jednotlivci nedokážu oceniť rozdielne pracovné štýly.

Očakávané výsledky

Výskumy ukazujú, že tie najefektívnejšie tímy sú zložené z ľudí s rôznymi pracovnými štýlmi. Avšak tieto rozdiely môžu spôsobiť konflikty ak nie sú uznávané. No ak sú pochopené, ocenené a prijaté, vedú k efektívnejšej inovácii a spolupráci.

Knowing Me Knowing You - Work Styles je teambuildingová aktivita, ktorá bola navrhnutá tak, aby pomohla účastníkom navzájom si porozumieť a oceniť to, ako môžu rovnaké ale aj rozličné pracovné štýly pomôcť produktivite tímu. Taktiež to účastníkom pomôže preskúmať spôsob, akým zvyčajne pracujú.

Related Testimonial

This is the best exercise for exploring and bringing awareness to work styles in a group. Its clever informal format transcends traditional formal personality testing. Highly recommended.

URREA

Požiadajte o ponuku