Odolnosť

Odolnosť je schopnosť zotaviť sa a pokračovať, keď veci nejdú podľa vašich očakávaní.

Resilience

Odolnosť je schopnosť zotaviť sa a pokračovať, keď veci nejdú podľa očakávaní. Či už neúspech vyplýva z nesprávneho naplánovania, alebo zo situácií, ktoré sú mimo našu kontrolu, je nevyhnutné naučiť sa zvládať aj zložité situácie a vedieť sa učiť aj z menej pozitívnych skúseností.
Jedným z prvých krokov pri budovaní odolnosti je porozumenie situácii a svojich emócií.


Uvedomenie si, že veci sa nemusia diať presne podľa plánu, vám pomôže pri prehodnotené a prekoncipovaní vašich plánov. Naučte sa čeliť neočakávaným situáciám a vnímajte to ako možnosť naučiť sa niečo nové. Niečo, čo ste neplánovali. Uznajte si nielen svoje slabé, ale aj silné stránky a vaše úspechy a neúspechy. Realisticky sa pozrite na situáciu. To vám pomôže vybudovať si pozitivitu a prirodzený optimizmus. Je dôležité nestrácať čas a energiu obviňovaním ostatných z toho, čo sa stalo. Zamerajte sa na to, čo môžete ovládať, a to, čo nemôžete, nad tým sa zbytočne netrápte.

Pre manažérov a lídrov je dôležité, aby odolnosť podporovali nielen v sebe, ale v každom jednotlivcovi v tíme. Povzbuďte tím, aby nezakrýval neúspechy a chyby. Hľadanie vinníka váš tím nikam neposunie. Dôležité je odhaliť chybu a porozumieť tomu, prečo sa stala. Namiesto vinníka hľadajte radšej riešenie. Usporiadanie príležitostí pre členov tímu na rozvoj trvácnych vzťahov a podporu vzájomnej empatie. Tá vytvorí priestor pre dôveru a povzbudí ich k spolupráci a k spoločnému prekonávaniu prekážok.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami