Manažment zdrojov

Účinný a efektívny rozvoj a lokalizácia zdrojov organizácie.

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Zdroje sa vzťahujú na dostupných ľudí, financie, materiály a nástroje. V manažmente projektov sú zdroje väčšinou obmedzené a preto musí byť ich využitie riadené cez plán alokácie zdrojov. Manažment všetkých zdrojov počas životného cyklu projektu nemôže byť určený už na počiatku, kvôli neznámu. Preto je manažment a plánovanie zdrojov nepretržitý proces počas celého projektu. Manažéri projektov musia efektívne komunikovať zmeny v dostupných zdrojoch všetkým členom tímu.

Teambuildingové hry sú skvelou metódou simulácie projektu zábavným a angažujúcim spôsobom. Účastníci sa naučia o silných a slabých stránkach druhých. Za pár hodín pochopia aké obmedzené zdroje sú a ako je pre úspech potrebné ich efektívne riadiť.

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies