Impact

Kráčajte spolu s tímom k udržateľnej budúcnosti

1 - 2 hodiny
Vnútri aj vonku
Spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

V teambuildingu IMPACT sa zameriate na dávanie. Vďaka tomuto programu zanecháte vo svete svoju stopu dobra, ľudskosti a pomoci. Cieľom je porozumieť plánu udržateľného rozvoja OSN (SDGs) a zvýšiť jeho povedomie. Na začiatku sa zoznámite s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a potom sa pustíte do plnenia rôznych úloh a výziev. Postupne budete stúpať po úrovniach podľa náročnosti aj podľa typu. Čakajú na vás logické, fyzické aj aktívne úlohy, individuálne aj skupinové výzvy. Postupne sa zoznámite s rôznymi možnosťami, ako aj vy môžete svojou troškou prispieť k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Očakávané výsledky

Naučíte sa spoločne uvažovať o rôznych svetových problémoch a hľadať ich možné riešenia. Budete mať plno príležitostí spoznať rôznorodosť vo vašom tíme a naučíte sa ju oceniť. Ide predsa o dosiahnutie spoločného cieľa: urobiť svet lepším miestom.

V teambuildingu IMPACT spoznáte ciele trvalo udržateľného rozvoja, zistíte ako sa môžete to tejto nevyhnutnej misie zapojiť a popritom sa dobre zabavíte.

CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem) výsledky

Prostredníctvom troch balíkov SDG môžete podporiť dobrú vec vo vašom okolí. Balíky sú: aktívna ekonómia, krásna spoločnosť a čistá zem. Vyberiete si niektorí z balíkov a my vám povieme ako na to - pomôcť svetu stať sa lepším miestom pre život.

Online - Prezenčne - Viac miest

Online - Prezenčne - Viac miest

Táto aktivita bola navrhnutá pre tímy, ktoré sú fyzicky spolu, online, alebo spolu na viacerých miestach. Ak váš tím pracuje z domu, v rôznych regionálnych kanceláriách alebo v rôznych krajinách, opýtajte sa nás na online, alebo hybridnú verziu tejto aktivity.

Spojte sa s nami a zistite, ako môžeme prispôsobiť tento zážitok pre váš tím.

Team Assesment Tool

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tento nástroj je určený na záver vášho teambuildingu, hneď po debriefe. Podporí výsledky teambuildingu a porozumenie toho, čo ste zažili a čo nové ste sa naučili. Pomocou nástroja Team Assessment Tool získate trvácne výsledky, podporíte tímovú súdržnosť, individuálny osobný rast, rozvoj zručností a tým zvýšite výkonnosť vášho tímu aj jednotlivcov v ňom. Zistite viacPožiadajte o ponuku