Vzdelávanie a rozvoj

Pomôžte zlepšiť tímový a individuálny výkon, zvýšiť vedomosti a budovať zručnosti.

Vzdelávanie a rozvoj sa zameriava na zlepšenie tímového a osobného výkonu prostredníctvom špecifického tréningu na zvýšenie vedomostí a rozšírenie zručností. Ako základná zložka investície do ľudského kapitálu je L&D (vzdelávanie & rozvoj) dôležitou súčasťou angažovanosti a udržania zamestnancov. Vzdelávacie a rozvojové stratégie sú založené na biznisových a vzdelávacích cieľoch firmy. Jasne vyjadrujú obchodný prípad, úzko prepojený so vzdelávacími KPIs.

Popularita zážitkových biznisových hier, ako komponentu efektívneho vzdelávacieho a rozvojového programu, rastie. Gamifikácia je overený spôsob zvýšenia absorpcie naučeného.

Catalyst si uvedomuje dôležitosť prispôsobenia teambuildingovýh programov tak, aby sa zhodovali s vašimi špecifickými vzdelávacími a rozvojovými výsledkami. A čo viac, tieto môžu byť zmenené tak, aby splnili vaše očakávané L&D výsledky.

Eventový riaditelia v Catalyst sú trénovaní na sprevádzanie účastníkov cez strategicky navrhnutý debrief, aby potvrdili, že výsledky vzdelávania sú zrejmé a môžu byť aplikované na reálne situácie naspäť na pracovisku. Pomôžeme vám začleniť zážitkové biznisové hry ako súčasť vášho trvalého vzdelávacieho firemného plánu.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies