Vzdelávanie & rozvoj

Pomôžte zlepšiť tímový a individuálny výkon, zvýšiť vedomosti a budovať zručnosti.

Vzdelávanie a rozvoj sa zameriava na zlepšenie tímového a osobného výkonu prostredníctvom špecifického tréningu na zvýšenie vedomostí a rozšírenie zručností. Ako základná zložka investície do ľudského kapitálu je L&D (vzdelávanie & rozvoj) dôležitou súčasťou angažovanosti a udržania zamestnancov. Vzdelávacie a rozvojové stratégie sú založené na biznisových a vzdelávacích cieľoch firmy. Jasne vyjadrujú obchodný prípad, úzko prepojený so vzdelávacími KPIs.

Popularita zážitkových biznisových hier, ako komponentu efektívneho vzdelávacieho a rozvojového programu, rastie. Gamifikácia je overený spôsob zvýšenia absorpcie naučeného.

Catalyst si uvedomuje dôležitosť prispôsobenia teambuildingovýh programov tak, aby sa zhodovali s vašimi špecifickými vzdelávacími a rozvojovými výsledkami. A čo viac, tieto môžu byť zmenené tak, aby splnili vaše očakávané L&D výsledky.

Eventový riaditelia v Catalyst sú trénovaní na sprevádzanie účastníkov cez strategicky navrhnutý debrief, aby potvrdili, že výsledky vzdelávania sú zrejmé a môžu byť aplikované na reálne situácie naspäť na pracovisku. Pomôžeme vám začleniť zážitkové biznisové hry ako súčasť vášho trvalého vzdelávacieho firemného plánu.

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies