Impact Online

Vydajte sa smerom k udržateľnej budúcnosti

1 - 2 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

Impact Online je teambuilding zameraný na 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG). Špeciálne navrhnutá aplikácia vás prevedie sériou úloh, pričom každá z nich sa týka jedného z cieľov udržateľného rozvoja. Medzi ne patrí: (1) Žiadna chudoba, (2) žiadny hlad, (3) dobré zdravie a pohoda, (4) kvalitné vzdelanie, (5) rodová rovnosť, (6) čistá voda a sanitácia, (7) dostupná a čistá energia, (8) dôstojná práca a ekonomický rast, (9) priemysel, inovácie a infraštruktúra, (10) znižovanie nerovnosti, (11) udržateľné mestá a spoločenstvá, (12) zodpovedná spotreba a výroba, (13) opatrenia v oblasti klímy, (14) život pod vodou, (15) život na zemi, (16) mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, (17) partnerstvá pre ciele. Čakajú na vás logické úlohy, hádanky, foto výzvy a mnoho ďalšieho.

Očakávané výsledky

V menších tímoch sa naučíte efektívne spolupracovať pod tlakom času. Najviac bodov získajú tie tímy, ktoré preukážu schopnosť počúvať a sebavedome vyjadrovať svoje názory. Naučíte sa oceniť svoje silné stránky a podporiť rozmanitosť schopností vo vašom tíme. Ak budete chcieť, tak v tomto teambuildingu spoznáte ako môžete prispieť svojou troškou k udržateľnejšej budúcnosti. Neznie to krásne?

CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem) výsledky

Tento teambuilding program si priam pýta prepojenie s CSR. Môžete tak urobiť prostredníctvom našej darcovskej organizácie B1G1, alebo podporiť vami vybrané projekty. Spýtajte sa nás, radi vám poradíme ako na to.

Vzdialená tímová aktivita

remote teams

Vzdialená tímová aktivita

Táto aktivita bola navrhnutá pre ľudí, ktorí pracujú na diaľku. Spojte sa s nami a zistite, ako môžeme prispôsobiť tento zážitok práve pre váš tím.

web or app

Online programy na budovanie vzdialených tímov

Vedeli ste, že naše online teambuilding aktivity bežia v aplikácii aj na webe? Ak nechcete, nemusíte nič sťahovať. Stačí kliknúť na link.

Požiadajte o ponuku