Peak Performance - Online

Vzdialené tímy spolupracujú na vedení výpravy na vrchol Mount Everestu.

2 - 3 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
8 - Neobmedzený

Popis

Peak Performance Online je aktivita zameraná na budovanie rozptýlených tímov. Počas 20-dňovej expedície tímy naplánujú a zrealizujú cestu na vrchol Mount Everestu a bezpečne späť na základňu. Nebojte, reálne t o20 dní trvať nebude, v hre čas plynie omnoho rýchlejšie. Účastníci sa zapoja do hry prostredníctvom videokonferencie a pracujú v tímoch v oddelených miestnostiach. Každý člen tímu je zodpovedný za konkrétnu úlohu a súvisiace znalosti. Spoločne rozhodujú o tom, ako a kedy sa budú pohybovať smerom na vrchol a späť. V hre existuje mnoho reálnych premenných, ktoré je potrebné zvážiť - rýchle zmeny poveternostných podmienok, zmeny terénu, kolísanie energie, nedostatok kyslíka, čas na aklimatizáciu a podobne. Vyhrá to tím s najväčším počtom bodov na konci hry, no skutočným víťazom je každý, kto to zvládne.

Očakávané výsledky

Peak Performance Online je emotívne pôsobivý vzdelávací nástroj, ktorý sme navrhli tak, aby zmenil nastavenie ľudí pre lepšie fungovanie v rozptýlených tímoch. pomocou pútavej témy a relevantných prepojení na svoje firemné prostredie sa účastníci učia o práci na diaľku. Účastníci využívajú pozorovanie a sebareflexiu na to, aby pochopili, čo sa počas výstupu deje, aké rozhodnutia musia prijať a aké dôsledky tieto rozhodnutia majú.

Požiadajte o ponuku