Blockbusters

Tímy vytvoria filmový trailer na zdôraznenie kľúčových posolstiev.

2 - 4 hodiny
Vnútri aj vonku
Súťaživosť aj spolupráca
8 - Neobmedzený

Popis

V Blockbusters dostane každý tím vytlačený návod s technickými aspektami vytvárania trailerov, niekoľko rekvizít a tablet. Tablet obsahuje digitálnu predlohu s pevnými elementmi; soundtrack, prázdne polia pre médiá (ktoré musia tímy natočiť alebo dodať), ako aj prázdne titulky, ktoré musia napísať. To zabezpečí profesionálny vzhľad a vysokú kvalitu finálneho videa.

Ich výzvou je vytvoriť relevantný trailer a zistia, že je potrebná prezieravosť, plánovanie a odborné prevedenie ako aj úžasná sebadôvera! Každý tím dostane inú tému, čo zabezpečí pestrosť finálnych výsledkov.

Očakávané výsledky

Blockbusters vyzýva účastníkov aby premenili firemné posolstvá do dynamických, pozornosť pútajúcich filmových trailerov, ktoré sa zameriavajú na to podstatné a zachytia esenciu zadanej otázky. Blockbusters odzrkadľuje skutočný svet točenia filmov s prísnymi termínmi, vysokými očakávaniami a tlakom produkcie.

Účastníci sa naučia, že jasnosť & sústredenie pomáhajú kreatívnemu procesu a zjednodušujú vykonávanie komplexných úloh. Rôzne úlohy ako technika, písanie, herectvo a režírovanie vyžadujú rozmanité zručnosti a osobnosti, a preto musia tímy primerane manažovať ich ľudské zdroje.

Online - Prezenčne - Viac miest

Táto aktivita bola navrhnutá pre tímy, ktoré sú fyzicky spolu, online, alebo spolu na viacerých miestach. Ak váš tím pracuje z domu, v rôznych regionálnych kanceláriách alebo v rôznych krajinách, opýtajte sa nás na online, alebo hybridnú verziu tejto aktivity.

Spojte sa s nami a zistite, ako môžeme prispôsobiť tento zážitok pre váš tím.

Related Testimonial

Nedokážeme si predstaviť vhodnejšiu aktivitu, ktorá by lepšie vystihovala tému našej výročnej konferencie.

Bank Yahav, Israel

Požiadajte o ponuku