Robot Revolution

Stavba robotov a ich programovanie pre plnenie viacero výziev

1 - 3 hodiny
Vnútri
Spolupráca
6 - Neobmedzený

Popis

Tímy reprezentujú skupinu výskumníkov, ktorí majú za cieľ zostaviť a naprogramovať robota, ktorý vytvorí základ pre nový štandard COBOTS (spolupracujúce roboty, ktoré komunikujú s ľuďmi v zdieľanom pracovnom prostredí. Toto je v kontraste s inými robotmi, navrhnutými pre autonómne fungovanie alebo s obmedzeným vedením). Tímy pracujú s prestížnou cenou za technológiu ROBEL Prize na mysli.

Tímy sú pri tvorbe robotov kreatívne. Ďalej ich pripájajú pomocou Bluetooth. Každý tím si vyberá zo škály robotických akcií, dostupných pre výber niečoho, čo môžu dosiahnuť v rámci časového rámca, ktorý splní požadované výstupy. Nasledujú podrobné 3D, 360° pokyny, ktoré možno nájsť v aplikácii Robot v sade Robot Revolution team. Používajú kódovacie menu "Blockly", aby priviedli ich výtvor k životu. Veľké finále je vysoko energická výzva, ktorá poskytuje zábavný a vzrušujúci pohľad.

Očakávané výsledky

Stavba robota je skutočne zaujímavý a obohacujúci proces učenia. Členovia tímu sa spoločne bavia pri práci na tomto kreatívnom procese.

Rozhodnutia o tom, aké úlohy bude robot vykonávať, zlepšujú spoločnú tvorbu rozhodnutí a efektívnu komunikáciu. Zvládanie viacerých úloh pri programovaní špecifckých pohybov vyžaduje efektívny management zdrojov a delegovanie. Individuálne silné stránky, ktoré sú základmi tímovej dynamiky, sú testované pri účasti na tejto skúsenostnej učebnej aktivite.

Aplikovanie neustáleho sústredenia s dôrazom na detaily je dôležité pri zameraní sa na celkové ciele projektu a vyhýbaní sa mentalite vytvárania uzavretých skupín.

Požiadajte o ponuku